Vibromotori

Vibromotori - OLI


Električni vibromotori


Električni vibromotori su uređaji koji generišu mehaničku vibraciju za pogon opreme kao što su vibracioni dodaci, sita i transporteri. Obično su zatvorene u čvrsto liveno kućište sa ekscentričnim utezima postavljenim na oba kraja osovine. Pogledajte više o Električnim vibromotorima.

Pneumatski Vibromotori

Pneumatski vibromotori OLI nude brza i efikasna rešenja za rukovanje materijalom. Bilo da se koriste u kantama za rasuti teret, vagonima, prikolicama za rasuti teret, kanalima i cevima ili kamionima, ove mašine mogu da smanje koheziju i međusobno blokiranje materijala i olakšaju njihov protok. Pogledajte više o pneumatskim vibromotorima.

 Vibromotori - VISAM


VISAM vibromotori su poznati po svojim nenadmašnim performansama, pouzdanosti i kvalitetu. Proizvedeni i sastavljeni u Italiji, VISAM vibratori su dizajnirani da rade na svom nazivnom naponu bez ikakvih kompromisa u pogledu izdržljivosti i sigurnosti. Saznajte više o VISAM vibromotorima.

Vibromotori VISAM
>