Teleskopski utovarivači

SVE VARIJANTE BELLOJET UTOVARIVAČA: Teleskopski utovarni uređaji za otvorene i zatvorene kamione

Teleskopski utovarivači sistema iz WAM grupe
U proteklim decenijama, WAM grupa je bila vodeći proizvođač sistema za utovar koje pružaju pouzdano, efikasno i ekonomično rukovanje i preradu zrnastog materijala i drugih rasutih materija. Ovo se zasniva na dugotrajnoj stručnosti u pužnom hranjenju, što je rezultiralo širokim spektrom prilagođenih standardnih dizajna za preradu različitih materijala kao što su brašno, mekinje, piljevina, seckani papir i mulj.

Teleskopski utovarivači od WAM-a su posebno pogodni za širok spektar različitih sistema skladištenja, na primer cilindrične silose ili silose poligonalnog oblika sa negativnim grabuljastim zidovima u izlaznom delu. To znači da se u većini slučajeva izlazni poprečni presek ovih specijalizovanih tipova skladišnih jedinica mora povećati dodavanjem pomoćnih sredstava za protok i uređaja za izvlačenje ili punjenje prilagođenih specifičnom obliku.

Iz tog razloga, asortiman proizvoda teleskopskih utovarivača iz WAM-a nudi izbor različitih stilova pražnjenja u različitim konfiguracijama koji se mogu prilagoditi bilo kojoj veličini i zahtevima kapaciteta postrojenja. Pored tradicionalnog dizajna, koji je već dugi niz godina postao standard na tržištu, postoje i specijalni modeli sa alatima za mešanje za masiranje i mešanje materijala, kao i specijalizovani istovarivači sa fleksibilnim koritima za nežno, ravnomerno mešanje i utovar na veliko.

Bez obzira na tip ispražnjivača koji se koristi, ključni faktor za uspešnu instalaciju je optimalna kontrola opterećenja i pouzdane performanse. U tu svrhu razvijena su i patentirana brojna rešenja koja kombinuju najprikladniji tip ekstraktora sa inteligentnim sistemom automatizacije za kontrolu procesa hranjenja i narednog ciklusa pražnjenja ili punjenja.

Ovo se postiže uz pomoć centralnog nadzornog sistema koji obezbeđuje kontinuirani pregled celokupne operacije punjenja i punjenja od starta pa do uklanjanja poslednjeg tereta sa istovarivača, a za svaku pojedinačnu jedinicu. Ovo omogućava da se optimalan nivo pražnjenja održava u svakom trenutku i, kao rezultat, povećava efikasnost u ukupnom radu postrojenja.

U većini slučajeva, brzina pomaka se može podesiti ručno na zadatu tačku, ili uz pomoć kontrolne table i softvera koji se može programirati prema odgovarajućim zahtevima. Ovo omogućava operateru mašine da bude efikasniji i fleksibilniji u rukovanju rasutom materijom.

Brend BELLOJET označava transportnu opremu za teške uslove rada koju karakteriše robusna konstrukcija i visok stepen pouzdanosti. Ovo se posebno odnosi na lančane i vučne transportere koji se koriste u velikom broju BELLOJET instalacija za rukovanje praškastim ili zrnatim materijalima.


  • Rezervni delovi

 

Select Dynamic field
>